ISIS - M.o.p.s telefon Martina Brádlerová: +420 602 277 773
  Příchvoj 29
  507 23 Markvartice      
  info@isism.cz      

O nás

linka

Zakladatelé společnosti a členové správní rady založili společnost ISIS - M s cílem pomocí  zdravotně postiženým spoluobčanům. Hlavním   motivem   pro jejich   aktivitu   jsou jejich osobní zkušenosti s péčí o blízké členy rodiny, kteří měli zdravotní postižení (sluchově postižení, pohybové postižení). Zkušenost s výzvami, kterým  museli  čelit   a potížemi, se kterými se museli jejich blízcí  vyrovnávat, je  motivovala k založení společnosti, která bude schopna řešit alespoň část těchto problémů. Zkušenosti zakladatelů společnosti s podnikáním pak přirozeně vedly k rozhodnutí vydat se cestou ekonomicky udržitelného sociálního podnikání.

linka

Oslovili jsme několik náhodných občanů našeho města Jičín a obce Markvartice a položili jim dvě na pohled jednoduché a nezáludné otázky.

Víte co je to sociální podnik? A znáte nějaký sociální podnik ve svém okolí ?

Protože jsme se správných odpovědí nedobrali, zde je naše vysvětlení.

Základem sociálního podnikání je pomocí vhodného projektu a objektu zajistit uplatnění lidem se zdravotním postižením, kteří nechtějí být na obtíž svým rodinám, nebo společnosti, ale chtějí pracovat, případně si práci vyzkoušet, a k tomu potřebují osobní a dlouhodobou podporu. A tu nacházejí právě u sociálních podniků, které se v rámci své činnosti chovají odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají. Řada takových firem působících na našem trhu si uvědomila, že se mohou různými způsoby společensky angažovat, a tak stále narůstá počet aktivit, kdy se tyto organizace snaží prospět svému okolí.

Odpověď na druhou otázku naší malé ankety zní : Prádelna Příchvoj V malé obci našeho regionu, poněkud stranou od rušného silničního provozu, vznikl dobrým nápadem několika aktivních a prozíravých lidí projekt, který přesně odpovídá zásadám sociálního podnikání.Vždyť co nám na Jičínsku v oblasti služeb chybí, je prádelna. A od původního nápadu nebylo daleko k jeho realizaci. Majitelé malého venkovského objektu v Příchvoji založili společnost ISIS – M s velice humánní myšlenkou pomoci zdravotně postiženým spoluobčanům. Protože sami měli dostatek vlastních zkušeností s péčí o své blízké členy rodiny, kteří trpěli zdravotním postižením, získali tak motivaci k založení společnosti, která bude schopna řešit alespoň část těchto problémů.

Zchátralá část venkovského stavení se během krátké doby jako po mávnutí kouzelným proutkem přeměnila v útulnou prádelnu.

Aby bylo vyhověno podmínkám založení sociálního podniku, byla vytvořena pracovní místa pro osoby z přilehlého okolí se zdravotním postižením a v této snaze byla navázána dobrá spolupráce s úřadem práce v Jičíně a obecním úřadem obce Markvartice se starostou panem Františkem Šolcem.

Dalším partnerem je Stacionář Kamarád v Jičíně, který pečuje o osoby s handicapem, již tvoří i zaměstnanci prádelny, a také zajišťuje provoz sběrného místa.

A tak s velkým potěšením zjišťujeme, že již dva roky v okolí Jičína, k plné spokojenosti firem, penzionů a hotelů, pracuje prádelna, která zajišťuje komplexnost nabízených služeb, jakými jsou praní prádla a jeho žehlení, případné opravy a také možnost sušení prádla venku na čistém vzduchu, dovoz a rozvoz prádla do domu, ale i poskytování kvalitních služeb jednotlivým zákazníkům.

Prádelna Příchvoj tak přispívá k řešení nezaměstnanosti v blízké lokalitě, zajistila obnovu nevyužívaného objektu a slouží k posílení sociální soudržnosti v okolí Markvartic, a zejména k šíření myšlenek sociálního podnikání v celém regionu. Díky tomuto projektu se zvyšuje šance na zaměstnanost znevýhodněné a velni zranitelné skupiny obyvatel.

Sociální podnik Prádelna Příchvoj je podpořen finančními prostředky z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Založení a rozvoj sociálního podniku – Prádelna Příchvoj“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/30.00548.

 


 
Zařízení prádelny je pořízeno v rámci projektu "Založení a rozvoj sociálního podniku - Prádelna Příchvoj", reg. číslo CZ.1.06/3.1.02/08.08803, podpořeného Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.