ISIS - M.o.p.s telefon Martina Brádlerová: +420 602 277 773
  Příchvoj 29
  507 23 Markvartice      
  info@isism.cz      

Principy sociálního podnikání

linka

Jsme členem TESSEA – Tematické sítě pro sociální ekonomiku.

Sociální podniky jsou významnou součástí tzv. sociální ekonomiky, která zdůrazňuje především sociální., místní a enviromentální aspekt.

Naleznete nás na stránce " ceske-socialni-podnikani.cz, na této stránce jsou i informace o dalších společnostech sociálně podnikajících.

Prádelna Ráj v obci Příchvoj,
založená firmou ISIS – M o.p.s., naplňuje principy sociálního podnikání.

Principy sociálních podniků:

Jsme sociálním podnikem, který se od ostatních běžných podniků v ČR odlišuje tím, že naplňuje závazné principy pro příjemce dotace z Evropských Sociálních Fondů.

Na založení a rozvoj sociálního podniku – Prádelna Příchvoj byla čerpána dotace z ESF na projekt CZ.1.04./3.1.03/30.00548, a i po realizaci projektu se podnik řídí těmito 5 principy a naplňuje je:

Princip č. 1 - Společensky prospěšný cíl:

V Zakládací smlouvě společnosti, zveřejněné v obchodním rejstříku, je tento cíl obsažen, mimo jiné, takto:

Princip č. 2 – Sociální princip:

Podmínkou je zaměstnávání více než 30% osob znevýhodněných na pracovním trhu práce z celkového počtu zaměstnanců.

V naší firmě tvoří osoby zdravotně postižené /OZP/ a osoby zdravotně znevýhodněné /OZZ/ v přepočtu více jak 74% všech zaměstnanců.

To nás opravňuje k nabízení náhradního plnění. K tomuto účelu máme uzavřenou dohodu s Úřadem práce v Jičín o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu dle §78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba, budování pohodového pracovního prostředí, nadstandardní sociální vztahy, pomoc zkušeného sociálního pracovníka pro práci s cílovou skupinou, to jsou základní součásti našeho sociálního podniku.

V souladu se Zakládací smlouvou zajišťujeme:
nácvikové pracovní programy a pracovní terapie upevňující pracovní dovednosti a návyky zaměstnanců sociálního podniku – šití, drobné opravy prádla apod.

Princip č. 3 – Ekonomický princip

V zakládací smlouvě společnosti máme zapsáno, že společnost bude investovat zisk zpět do poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena, a tento požadavek plníme. Rovněž je tamtéž stanovena podmínka, že minimálně 30% výnosů bude tvořeno tržbami z vlastních výrobků a služeb – zde dosahujeme podílu ve výši 69%, a budeme usilovat o zvyšování tohoto podílu.

Princip č. 4 - Environmentální princip:

I tento princip je začleněn do Zakládací smlouvy společnosti. Od počátku náš sociální podnik usiluje o snižování energetické náročnosti činnosti, a redukování odpadové stopy podniku, které dosahujeme např.:

Princip č. 5 – Místní princip:

V Zakládací smlouvě je tento princip rovněž zakotven ve spolupráci s místními dodavateli (dle možností), spolupráci s místní veřejnou správou a vstupování do místních iniciativ a partnerství a tím přispívat k místnímu rozvoji znevýhodněné oblasti. Tuto oblast plníme:

K naplňování principů uvedených v Zakládací smlouvě nás vede snaha vytvářet podmínky a prostředí, které bude maximálně pomáhat cílové skupině v tom, aby jejich každodenní život nebyl temný, ale světlý.